Vansjø / Svinndal IL

Meld deg inn

Meld deg inn

Vi har alltid plass til nye medlemmer, og hvis du ikke allerede er medlem hos oss så er du hjertelig velkommen!

Hvis du har lyst til å teste ut et par treninger for å se om dette er noe for deg så er det bare å kontakte laglederen på det aktuelle laget.
Informasjon om lagledere finner du under "Våre lag" i menyen på høyre side.

Når du er klar til å melde deg inn i klubben kan du fylle ut skjemaet nedenfor.
Du blir da registrert som medlem samtidig som det sendes en melding til den aktuelle laglederen slik at han/hun vet at du er innmeldt. Ved innmelding får du tilgang til klubbverktøyet Spoorts som er en egen app.

Faktura på medlemskontigent og treningsavgift sendes til den e-postadressen som oppgis ved innmelding.

Medlemskapet er ikke aktivt før kontigenten er betalt.

  • Trykk her for å melde deg inn som aktivt medlem. Velg dette alternativet dersom du er utøver, trener eller lagleder (da kommer lag/gruppe opp som valgalternativer).
  • Trykk her for å melde deg inn som støttemedlem.

Vi trenger alltid flere støttemedlemmer og om ikke allerede er medlem hos oss så er du hjertelig velkommen!

Du kan bruke lenken under for melde deg inn som støttemedlem.

Faktura på medlemskontigent sendes til den oppgitte e-postadressen.

Har du spørsmål ta kontakt med webadmin@vs-il.no.

Tusen takk for støtten!

Hvem kan bli medlem av V/S IL?

Når man vil bli medlem i en klubb, kan man ikke ha uoppgjorte regninger hos en annen klubb. Alle som har betalt medlemskontingent i klubben, er medlemmer. Medlemskapet regnes fra den dagen kontingenten er betalt.

Alle medlemmer har en egen personlig idrettsside på Min Idrett. Denne personlige siden må hvert enkelt medlem aktivere før den kan brukes. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt melde deg på arrangementer og kurs, endre dine egne personopplysninger, finne informasjon knyttet til lisensinnbetaling, dine kommende aktiviteter og andre funksjoner og tjenester som kan være aktuelle og interessante for deg.

En ansatt kan være medlem i idrettslaget, men har ikke stemmerett på årsmøtet og kan heller ikke inneha årsmøtevalgte verv i idrettslaget. Unntak gjelder for personer som kun innehar noen få betalte trenertimer i uken, og som ikke har dette som hoved geskjeft.

Medlemskapet i idrettslaget kan opphøre ved utmelding eller strykning. En utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Et medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan strykes, og da kan ikke medlemmet tas opp igjen før den skyldige kontingenten er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Utmelding sendes til post@vs-il.no

Vansjø/Svinndal IL
p.b. 41
1592 Våler
post@vs-il.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift