Vansjø / Svinndal IL

Politiattester

Politiattester
Politiattester i Vansjø/Svinndal IL 

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen tredde i kraft 1. januar 2009.

Hvordan innhente politiattester / elektronisk søknad
V/S IL er pålagt å innhente politiattest fra alle ansatte og frivillige som påtar seg et oppdrag for idrettslaget som innebærer et tillits- og ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år

Styret i klubben avgjør hvem som skal forevise politiattest. Attesten skal fornyes hvert tredje år.

Hvem skal ha attest i V/S IL?

  1. Alle trenere (både hoved- og assistenttrener) som jevnlig deltar på feltet.
  2. Alle lagledere (administrative ledere)
  3. Alle i styre og utvalg.
  4. Alle ansatte

Politiattestansvarlig har hovedansvar for politiattestene og sender ut informasjon til de som skal ha attest. Men for at politiattestansvarlig skal greie å holde orden på dette må følgende være 100% i orden:

  1. Alle trenere og lagledere SKAL stå i medlemsregisteret (Lagleders ansvar)
  2. Alle trenere og oppmenn skal vite om regelen for reiser (Styrets ansvar)
  3. Politiattestansvarlig får informasjon om hvem som skal på tur. (Lagleders ansvar)
  4. Styre og utvalgsmedlemmer SKAL stå i medlemsregisteret (Styreleders ansvar)
Slik går vi frem:
1.    Fyll ut skjema og send det til politiattester@vs-il.no
2.    Når du mottar bekreftelsen tilbake fra V/S med underskrift kan du gå inn på https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/ for å søke. Bekreftelsen skal legges som vedlegg til søknaden.
3.    Politiattesten sendes til din hjemadresse eller digipost.
4.    Attesten må vises til politiattestansvarlig, den kan også sendes på mail til politiattester@vs-il.no (den vil bli slettet så fort utstedt dato er registrert).
 

Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, er det ikke anledning til å la vedkommende utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det samme er tilfellet dersom attest ikke er innhentet, eller ikke fremvist den politiattestansvarlige. Det er ikke anledning til å gjøre unntak fra dette.

En politiattest med anmerkning inneholder sensitive opplysninger. I idrettslaget er det kun politiattestasnvarlig som skal kjenne til innholdet i politiattesten, eventuelt styrets leder. Informasjonen som fremgår av politiattesten skal behandles helt konfidensielt. Den styreoppnevnte har taushetsplikt om opplysninger som blir dem til del.

 

Spørsmål om politiattester sendes på mail til: politiattester@vs-il.no

Politiattestansvarlig i V/S IL er Grethe Guttulsrud. 

Vedtatt av hovedstyret

Juni 2018

 

Vansjø/Svinndal IL
p.b. 41
1592 Våler
post@vs-il.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift