Vansjø / Svinndal IL

2018

2018

 

Årsmøte 2018 avholdes 20.mars Kl. 19:00 på Kirkebygden Grendehus

 

Dokumenter

Lagt ut
på nett   

Innkalling 

Frist for å komme med forslag til styret på saker som ønskes behandlet på årsmøte er satt til 6.mars.

 20.02.2018

Sakskart

13.03.2018

Vedlegg 1 årsberetning V/S IL 

Gruppenes referater fra årlig møte og årsberetninger: 

13.03.2018

Vedlegg 3 Idrettslagets regnskap

16.03.2018

Vedlegg 4 Revisjonsberetning

16.03.2018

Vedlegg 5 Intensjonsavtale V/S IL - Turn og Lek

13.03.2018

Vedlegg 6 Budsjett 2018

13.03.2018

Vedlegg 7 Virksomhetsplanen 2016-2020 v2018

13.03.2018

Årsmøte vedtok å utsette behandling av sak 11 (Valg) til et fortsettende årsmøte for å gjøre valgkomitéen fulltalling, 

og gi denne mer til å legge frem forslag til nytt styre.

 

Innkalling til fortsettende årsmøte

03.04.2018

Vedlegg 8 Valgkomiteens forslag

14.04.2018

Signerte protokoller

15.05.2018

 

Vansjø/Svinndal IL
p.b. 41
1592 Våler
post@vs-il.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift