Innkalling til årsmøte i Vansjø/Svinndal IL 28.mars 2019

Styret innkaller herved til årsmøte i Vansjø/Svinndal Idrettslag.

Årsmøte avholdes torsdag 28. mars, kl. 19.00, i kafeteriaen ved Vålehallen.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøte, må sendes styret senest 14. mars til post@vs-il.no.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøte på vs-il.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned, og ha betalt kontingent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv, se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Følg oss på Facebook!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift